ZOUTEN VOOR ZWEMBADEN
Fijn geraffineerd zout
Zouttabletten
MARINA PLUS
NIEUW PRODUCT    AQUASWIM Acti +
4  EN     /    IN  1
Een gevoel van welbehagen
In kristalhelder water  
Neptune
Naam aquaswimm is gewijzigd in Neptune
Toegevoegde
stabilisator
Producten
Buy
Prijslijst
Contact
Home
Technische fiche
Meer info Salins
Neptune respecteert het water van uw zwembad en het evenwicht van uw huid
Maar al te vaak gebeurt het dat het gebruik
van chloor een irritatie veroorzaakt van de
slijmvliezen of van de ogen en zo een domper
zet op het plezier van het zwemmen.
Dankzij Neptune is het water waarin u
zwemt ontdaan van alle agressieve eigenschap-
pen, want het zoutgehalte van het water bena-
dert dicht het zoutgehalte van een fysiolo-
gische zoutoplossing.
Wanneer u Neptune gebruikt, ligt het
percentage zout dat opgelost is in het water
tussen 2 en 7 gram per liter (volgens de aan-
duidingen van de fabrikant van de elektro-
sterilisator).
Wanneer u een gewoon zout gebruikt (fijn zout
of in de vorm van tabletten), zult u in de loop van
het seizoen het zout moeten overdoseren om
kunstmatig de productiecapaciteit van uw elektro-
sterilisator op te drijven.
U zwemt dan in water dat veel zouter is, wat het
plezier van het zwemmen doet verminderen.
Met Neptune is deze overdosering niet nodig

U herontdekt het pure en eenvoudige plezier van zacht water
Neptuneis het enige product waarvan
de samenstelling speciaal bestudeerd werd
met het oog op de elektro-sterilisatie van
zwembadwater.
Het is het resultaat van jarenlang onderzoek.
Zijn specifieke formule maakt het voorwerp
uit van een internationaal octrooi.
Het product werd op punt gesteld in een
laboratorium, en nadien werd het uitgebreid
getest in reële omstandigheden.

    Neptunebeantwoordt aan alle
   verwachtingen:
- een doeltreffende behandeling van het
   water  in combinatie met een hoog
    zwemcomfort,
- een veilige behandeling en een product dat
   eenvoudig te gebruiken is,
- de garantie dat het product vooraf werd
   gedoseerd,  een duurzaam en dus zuinig  
    product…
   Dit alles onafhankelijk van het seizoen en
   van het aantal baders.

Het geheim van het comfort van Neptune:
EEN DUURZAAM, een gedoseerd en zuinig PROCUCT
 Het product in de vorm van tabletten
vermijdt elk risico op vervlieging, in
tegenstelling tot fijn of grof zout, en
het garandeert tevens een goede
dosering van de stabilisator en een
optimale oplossnelheid.
De verdamping tijdens de zomer leidt
niet tot een verlies van Neptune .

Enkel het water verdampt.
Het verbruik van Neptune hangt
dus enkel af van eventuele regen-
buien en van de hoeveelheid water die
verloren gaat doordat in het water
wordt gespeeld en die wordt gebruikt
voor het schoonmaken van de zandfilter.

 Zout in tabletvorm
  verpakt in zakken
in zakken van 25kg

DE PERFECTE KRINGLOOP TUSSEN MENSELIJK INGRIJPEN
EN DE WERKING VAN DE NATUUR
 Uw elektro-sterilisator produceert
chloor die onmiddellijk oplost in het
water van uw zwembad.
Alle algen en bacteriën worden
vernietigd door deze chloor die zich
vervolgens omzet in chloride en dan
zout gaat afgeven (NaCl of natrium-
chloride).
De kringloop wordt gesloten zoals
getoond in het onderstaande schema:

  Onder invloed van de UV-stralen vermindert
de chloor snel als er geen stabilisator
aanwezig is.
Wanneer u dus zout zonder stabilisator ge-
bruikt, moet u uw elektro-stabilisator op volle
kracht laten draaien om deze grote chloorver-
liezen te compenseren.
Zout gebruiken en daar een stabilisator aan
toevoegen is niet erg praktisch.
De dosering is een delicate zaak en de kleinste
afwijking (te veel of te weinig) is schadelijk
voor de kwaliteit van uw zwembadwater.
 Wanneer uw zwembad gevuld is , en zodra de
pH-graad geverifieerd en gecorrigeerd is,
volstaat het om een dosis Aquaswim toe te
voegen (gemiddeld 500 kg per 100 m3 volgens
de aanbevelingen van uw installateur).
U hoeft niet langer een stabilisator toe te
voegen, wat altijd een delicaat werkje is.
De stabilisator werd voorgedoseerd en is reeds
toegevoegd aan Neptune .

 De Neptune -stabilisator is voorgedoseerd.
Hij beschermt de chloor (uit het zout) tegen de
UV-stralen.
Met Neptuneis elk risico op overstabilisatie
uitgesloten. Reeds van in het begin is er een
perfect evenwicht.

Uw welzijn en veiligheid zijn gegarandeerd,
net als die van uw familie en vrienden

Neptune is een gezond product dat
speciaal werd ontworpen om u de maximale
veiligheidsgaranties te bieden.
De stabilisator die toegevoegd is aan dit
speciale zwembadzout is één van de bestand-
delen van de tabletten die gebruikt worden
om zuigflessen koud te steriliseren.
Neptune is totaal onschadelijk.
Testen op ware grootte bewijzen dat:
de stabilisator beschermt de chloor uit het
zout in uw zwembadwater en het zout op zijn
beurt beschermt de stabilisator in de
Neptunetabletten.
De twee houden mekaar constant in
evenwicht.

 Bovendien is uit de testen en uit onze
 ervaring gebleken dat Aquaswim geen
 vlekken nalaat op de bekleding van uw  
 zwembad (liner, polyester, glaspasta,
 marmerachtige bepleistering).
 De hantering van de zakken met
 Neptune
tabletten houdt geen enkel
 gevaar in.
 Van nu af aan is het dan ook niet meer
 nodig:
- chloor in te slaan en te hanteren
- algiciden in te slaan en te hanteren (uiterst
   gevaarlijke producten)
- de stabilisator te doseren.
OPGELET !!! NEPTUNE IS HET ENIGE ZWEMBADZOUT OP DE EUROPESE MARKT
DAT EEN STABILISATOR BEVAT. Ideaal voor uw electrolysetoestel voor aanmaak van chloor.
Dit procédé werd internationaal gebrevetteerd door de fabrikant SALINS.
Een goed zwembadzout bevat altijd een stabilisator. Indien u zeker wil zijn dat
u een goed zout voor zwembaden aankoopt, raadpleeg eerst en vooral de technische fiche
van dit product.
Dit laat u toe te verifiëren dat dit product een stabilisator bevat ( soort en hoeveelheid).
Indien niet, dan koop je een gewoon zout aan (hetzij fijn, grof zeezout, of in tabletvorm)
in een verpakking van zwembadzout en dit tegen een te hoge prijs.
   
Allchem bvba : Zeeschipstraat 175
   9000 Gent
Import en distributeur :speciaal zout voor zwembaden