KIES DE JUISTE ZOUTTABLET
VOOR DE GOEDKOOPSTE WATERONTHARDING
Laat u niet beetnemen !!!
OMDAT GEZOND EN ZUIVER DRINKWATER
BELANGRIJK
IS
 
Allchem ontvangt nog regelmatig dergelijke berichten
 
 
Heet van de naald bericht ontvangen 20/04/2010

Beste,

Wij hebben 3 jaar geleden een waterontharder aangekocht bij de firma ........
Onderhoud en de levering van zout wordt jaarlijks door deze firma gedaan.
Het zout betaalden wij verleden jaar 0,85€ per kg, 21.25 per zak 25 kg onderhoud is inbegrepen.
De laatste onderhoudsbeurt is er bijna niks gedaan, de technieker was op 15 minuten weg.
Deze firma moet bij ons niet meer zijn. Hun is het er alleen maar om te doen om zout (in witte zakken ) te verkopen aan een zeer hoge prijs.

Graag zou ik een offerte willen verkrijgen voor een onderhoud van de waterontharder + levering van zout voor 1 jaar.
Het waterverbruik is jaarlijks rond de 80m3.
Ik heb gekeken of het pekelwater helder is en dit is zeker niet het geval. Zodus denk ik dat de bak eerst moet worden gereinigd.

Het adres is ............

Met vriendelijke groeten,

...................

Betaal u niet blauw voor een product dat geen enkel
garantie meldt op de verpakking.
Sommige sanitairs bieden hun klanten een ontkalkingszout aan
in blanco zakken.
Een zak dus met twee witte zijden.
Geen vermelding van de fabrikant.
Geen vermelding van de kwaliteit (tabletten-KORRELS )
Het gaat hier om ONZUIVERE korrels met een hoeveelheid
gruis en onzuiverheden.
Geen vermelding van de zuiverheid (geraffineerd of niet)
Geen vermelding van de voedingskwaliteit
Geen vermelding van het lotnummer
Geen vermelding kwaliteitsnorm.
Enkel als men zijn faktuur ontvangt ziet men dat het
hier gaat om ONZUIVER zout in kristallen met gruis
tegen een prijs van 9.68 per
zak zijnde 32% duurder
dan de zouttabletten van de beste en zuiverste kwaliteit
.
Voor een lagere prijs wordt door Allchem u franco de
beste kwaliteit aan huis geleverd.

In principe kan de klant nergens terecht met zijn klachten in-
dien er een hoeveelheid onzuiverheden in zijn zoutvat
terecht komt.
Er zijn ook waterbehandelaars die een kontrakt aanbieden
om met het zelfde onzuiver zout in blanco zakken een
onderhoudsbeurt te leveren.
T.t.z. Men brengt eerst onzuiver zout dat bezinksel veroorzaakt
in de pekelbak, en daarna dient de klant de pekelbak te laten
reinigen via het betalen van een kontrakt .
Indien de onderhoudsdienst minderwaardig zout of onzuivere
korrels geleverd
 heeft , MET ALS GEVOLG onstaan van
klonters, zoutpap, vuilbezinksel in de pekelbak of zwevende
delen in de pekel , dient dit verwijderd te worden.
Dit
dient te gebeuren op kosten van de onderhoudsdienst en
niet op kosten van de klant
.
Een klant heeft recht op een zuivere pekel; zeker na het onder-
houd dient de pekelwater glashelder te zijn.
Kontroleer in het bijzijn van de onderhoudsdienst het pekelwater ;
Neem een glas pekelwater , houd het tegen het licht, het pekelwater
dient glashelder en zuiver te zijn; zoals het drinkwater dat u geleverd
werd door de watermaatschappij . Indien niet, in het geval dat het
pekelwater troebel is ; dient u de onderhoudsdienst verantwoordelijk
te stellen
en betaal slechts wanneer hij de pekelbak gereinigd heeft.
De zoutleverancier moet weten wat hij levert.
Indien het zout niet zuiver is kan hij de fabricant verantwoor-
delijk stellen via het lotnummer vermeld op de verpakking.
Vandaar het belang geen zout te kopen in blanco verpakkingen

Indien hij weet dat zijn goedkoop zout onzuiver is,
( en dat weet hij,) dient hijzelf en niet de fabrikant verant-
woordelijk gesteld te worden.

Een klant toonde ons een rekening die hij betaalde voor
de volgende prestatie:

GRATIS ZOUTLEVERING MET NAZICHT ........
Levering 100 kg onzuivere zoutkorrels van de goedkoopste
soort
( 4 zakken 25 kg ) ( 90 euro- 3630,- oude Belg. frank)
hetzij (22.50 euro - 908,-) per zakje + GRATIS
GRONDIG ONDERHOUD (grondig onderhoud inbegrepen).
Toen de klant naar zijn grondig onderhoud vroeg zei
de leverancier dat het niet nodig was . En verdween met de zon.
Het nazicht beperkte zich enkel tot het juist zetten van de klok
of zelfs dit nog niet.
Deze klant voelde zich werkelijk bedrogen ...het zal u maar
overkomen...
Sommigen raden zelfs hun klanten aan om een duur ontsmet-
tingsmiddel
of HARSREINIGERS aan het pekelwater
toe te voegen.
Als men weet dat het leidingwater drinkbaar en zuiver is
en aan de hoogste kwaliteits normen voldoet....

De klant betaalde in feite (22.5 €-908,-) voor een zakje gewone
zoutkorrels ( geen hard geperste noch 100 % zuivere
zouttabletten met voedingskwaliteit).
Bij Allchem afgehaald, ( Depot Zeeschipstraat 175 , 9000 Gent,
enkel op dinsdag- en donderdagnamiddag ) betaalt de klant
slechts (8.00 €) voor de beste kwaliteit ; BTW inbegrepen per zak .
KLIK HIER PRIJSLIJST VOOR KLEINGEBRUIKERS
Op andere dagen kan men terecht in de Vroonstallestraat 73 ,
9032 Wondelgem ( geef vooraf een telf. seintje 09 253 94 85).
Allchem levert ook franco aan huis (kleine en grote hoeveel-
heden) .
Steeds meer en meer plaatsen de klanten een groepsbestelling
( vb 1 palet) aan zeer gunstige voorwaarden . Zij verdelen dan
deze hoeveelheid onder vrienden en kennissen .
Zoutlevering en nazicht zijn twee aparte zaken.
Koop bewust tegen de laagste prijs de beste kwaliteit.
EIS dat men u de hard geperste , 100 % zuivere zouttabletten
levert
.
Op de verpakking dient vermeld te staan :
- Fabrikant
- Food grade garanty (garantie voedingskwaliteit)
- Lotnummer ( barcode)
- kwaliteitsnorm (hoge zuiverheidnorm) ISO
- zouttabletten met specifieke ronde vorm om een goede
  doorstroming en pekelvorming te bekomen.
Dit bespaart U telkens een duur onderhoudsbeurt.
De meeste van onze talrijke klanten hebben sinds jaren geen
onderhoudsbeurt gehad; hun toestel werkt nog steeds perfekt
en hun pekel is nog steeds helder.
Wat een besparing !!
Het is de kwaliteit van het zout die ervoor zorgt dat uw toestel
in optimale omstandigheden functioneert en dus weinig of
geen onderhoud vraagt.
Heeft U voldoende zoutvoorraad en u wenst eens na een paar
jaren een degelijk nazicht van uw toestel, vraag dan de prijs
voor een volledig nazicht en regeling van uw toestel . Laat dit uitvoeren door onze bekwame vaklui .
Voor industriële toestellen hangt de prijs af van de grootte
van de installatie.
LAAT U NIET BEETNEMEN
Indien men bij een zoutlevering een gratis nazicht belooft,
zorg dat je erbij bent en eist dat men de volgende 8 punten
kontroleert.
Eis waar voor uw geld, anders betaal je zwaar voor het juist zetten
van de klok).
1. Uiteenname, nazicht en reinigen van de verzachter,
pompafsluiter en zijn onderdelen.
2. Nazicht van de automatische cyclusregelaar.
3. Uiteenname en reinigen van het automatisch toestel dat
    de pekel vervaardigt en verdeelt.
4. Reinigen van de zoutbak indien nodig en toevoegen van het
zout van de klant.
De klant mag zelf zijn kwaliteits zouttabletten aankopen.
Aankoop zout en onderhoud zijn ver
schillende zaken . Mocht u
zelf mogelijks wegens het kleine prijsverschil onzuiver zout gekocht te hebben,

Controleer dan regelmatig of het pekelwater helder
en zuiver is.
Dit kunt u zelf kontroleren door met een drinkglas een staal
van het pekelwater te nemen en het tegen het licht te houden.
Indien de pekel troebel is, zwevende delen bevat of indien
er bezinksel op de bodem bevindt, ka
n men zelf de pekelbak
of zoutvat reinigen alvorens men de zuivere zouttabletten
toevoegt.
. Zie zuiverheid technische fiche AXAL PRO-   AQUA
DUXION 15/25
- AQUA DUXION 12-24 - Regenit - Compac -ENZ..
 
Al deze merken zijn garant voor de hoogste zuiverheidsgraad .
5. Nazicht van de staat van de harsen.
6. Nazicht van de verschillende regeneratie fasen

7. Hoedanigheidscontrole van het verzachte water.
8. Een grondig nazicht bestaande uit :  een controle over de
      goede werking van de   installatie van de bedieningsappa-
      raten  en van de hoedanigheid van  het verzachte   water.

      Uit het bovenvermelde blijkt dat  het niet nodig is dat
      men jaarlijks of bij  iedere zoutlevering een grondig nazicht
      laat uitvoeren.
      Het is van groot belang van enkel    kwaliteits  zouttabletten
     
te gebruiken van  gevestigde merken die door hun jarenlange
      onderzoeken uiteindelijk het beste product  op de
      markt kunnen brengen.
      Kwaliteit heeft een prijs maar uiteindelijk    is dit de
      goedkoopste manier om de feilloze   werking van uw toestel
      te verzekeren.

      Geen klontervorming , noch papvorming in de pekelbak
      Geen beschadiging aan , noch blokkering van de kleppen

      Geen bezinksel in de zoutbak.
      Gevolg : weinig nazicht en geen dure herstellingen.
      Gebruik hard geperste tabletten  (100 % zuiver en zonder
      toevoegsels)
      Allchem beschikt over kwaliteitsproducten waaruit
      een keuze kunt maken.
      Franco levering in de kelder geplaatst of afgezet op het bedrijf
      tegen de laagste prijzen.
      Graag prijsofferte
     Wenst u een nazicht , heeft U moeilijkheden met uw toestel
     of wenst u een defekt toestel te vervangen, dan sturen wij
     U op aanvraag de bekwame vaklui .
     Graag prijsofferte voor de installatie van een huishoudelijk
     halfindustriële- industriële toestellen.

home